KONTAKT INFORMACIJE

VODOINSTALACIJA d.o.o.

  • Adresa: Ulica Antuna Barca
    3/a, 23000, Zadar
  • Tel: +385 023 244 880
  • Fax: +385 023 244 881
  • E-mail: info@vodoinstalacija.hr

REFERENCE

 

 INVESTITORNAZIV OBJEKTAGODINA IZGRADNJE
1.Ministarstvo mora i turizma, prometa i razvitka – ZagrebVodoopskrbni cjevovod – Suhovare2005.
2.Lignum d.o.o. – ZadarStambeno poslovna zgrada Plodine Višnjik – Zadar2005.
3.Vodovod d.o.o. – ZadarMagistralni cjevovod – Petrčane – Nin – Privlaka – Vir2005.
4.Metro Cash & Carry – Zagreb“Metro” – Zadar2005.
5.P.U.O. Franto – ZadarVodovod i kanalizacija dijela Zrinsko Frankop. – ulice u Zadru2005. – 2006.
6.Odvodnja d.o.o. – ZadarGlavni kanalizacijski kolektori na biogradskoj cesti – dionica 2 i dionica 3 – Zadar2005. – 2006
7.Lignum d.o.o. – ZadarIzgradnja benzinske postaje u Murvici  – Zadar2005.
8.Otok Ugljan – PrekoGlavni vodoopskrbni cjevovod naselja – Veliki Lukoran2005. – 2006.
9.Vodovod d.o.o. – ZadarMagistralni cjevovod – Petrčane – Nin – Privlaka – Vir2005.
10.Odvodnja d.o.o. – ZadarGlavni kolektor u ulici Edvina Androvića – u Zadru2006.
11.Odvodnja d.o.o. – ZadarGlavni kanalizacijski kolektori na biogradskoj cesti – dionica 2 i dionica 3 – u Zadru2005.-2006.
12.Vodovod d.o.o. – ZadarVodospremnik – Starešin2005.-2006.
13.Hrvatske vode – ZagrebTehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina Zrmanja – Zadar2006.
14.Otok ugljan d.o.o. – PrekoKanalizacijski podsustav “preko – otok Ugljan” – IX. faza izgradnje2006.-2007.
15.Komunalno društvo d.o.o. – PovljanaKanalizacijski sustav – Povljana II. faza2005.-2008.
16.Općina poličnik – PoličnikIzgradnja infrastrukture gospodarske zone “Grabi”2008.
17.Hrvatske vode – ZagrebII. etapa istočnog pravca regional.vodoopskrbnog Sust. – Zadarskog zaleđa2007.-2008.
18.Zublin Hrvatska d.o.o. – ZagrebSustav odvodnje Zadar centar – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i faza2007.-2008.
19.Vodovod d.o.o. – ZadarMagistralni cjevovod Petrčane – Nin – Privlaka – Vir IV. faza, crpna stanica I. vodosprema Vir2007.-2008.
20.Hrvatske vode – ZagrebSanacija obale i izgradnja oborinske i fekalne crpne stanice sa pripadajućim kolektorima u Obrovcu2008.-2009.
21.Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. – SaliVodoopskrbni sustav Dugog otoka – Vodosprema Sali2008.-2009.
22.Općina poličnik – PoličnikKomumalna infrastruktura gospodarske zone – Murvica IK II. faza2008.-2009.
23.Vodovod d.o.o. – ZadarII. faza magistralnog vodoopskrbnog cjevov. – Petrčane – Nin – Privlaka – most otok Vir2008.-2009.
24.Odvodnja d.o.o. – ZadarUređaj za pročišćavanje otpadnih voda – Zadar centar I. faza2008.-2009.
25.Hrvatske vode – ZagrebSustav navodnjavanja – Baštica – I. faza2009.-2010.
26.Vodovod d.o.o. – ZadarVodovodna mreža u naselju – Pridraga I. faza2009.-2010.
27.Ministarstvo mora, Prometa i infrastr. – Zadarska županija – Općina ŠkabrnjaVodoopskrbna mreža naselja Škabrnja – I. prkos2009.-2010.
28.Odvodnja d.o.o. – ZadarCrpna postaja Zgon sa pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom u Zadru2009.-2010.
29.Vodovod d.o.o. – ZadarVodoopskrbni sustav naselja Maslenica i vodosprema Maslenica2009.-2010.

GALERIJA SLIKA