KONTAKT INFORMACIJE

VODOINSTALACIJA d.o.o.

 • Adresa: Ulica Antuna Barca
  3/a, 23000, Zadar
 • Tel: +385 023 244 880
 • Fax: +385 023 244 881
 • E-mail: info@vodoinstalacija.hr

O NAMA

Današnje Društvo « VODOINSTALACIJA» d.o.o. svoje začetke ima u dalekoj prošlosti 60-tih godina prošlog stoljeća u poduzeću « Dalmacija» koja se kasnije ujedinjuje u Montažno projektno poduzeće « Elektromehanika-Sklad» Zadar. Kasnije ourizacijom u istoj tvrtci formira se OOUR Vodoinstalacija, a 1989.god. isti se izdvaja u samostalno poduzeće.

Nedostatak investicijskih radova 90-tih godina, a i početak raspada ex Jugoslavije, počinje i kriza u samoj tvrtci koja se našla pred stečajem.

Privatizacijom 1992. godine Vodoinstalacija dobiva većinskog vlasnika u obitelji Jurjević.

Odmah se pristupilo kadrovskom restrukturiranju što je rezultiralo dobivanjem poslova na vodoopskrbi Zadra i zadarskog područja koje je u tim prvim danima domovinskog rata bilo potpuno žedno.

Dokapitalizacijom, stvorene su pretpostavke za boljom tehničkom opremljenosti i povećanjem kapaciteta te dobivanjem licence za obavljanje dijela poslova od posebnog značaja koje Hrvatske vode povjeravaju Društvu koje ispunjava posebne uvjete koje propisuje Hrvatska uprava za vode.

Vodoinstalacija je danas vodeća tvrtka u ovoj regiji kako po kadrovima tako i po tehničkoj opremljenosti na izgradnji vodoopskrbnih sustava, zaštiti voda i zaštiti od štetnog djelovanja voda.

Poslovna aktivnost Društva sastoji se od pružanja usluga na postavljanju i popravku vodo-instalacija i kanalizacija, izgradnji hidro-građevinskih objekata, vanjskih vodovodnih mreža, montaži sustava navodnjavanja, opreme i uređaja, tehničkom i gospodarskom održavanju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, voda i vodnog dobra na državnim i lokalnim vodama.

Društvo ima licencu, izdanu od Hrvatskih voda, za održavanje državnih i lokalnih voda slivnog područja „Zrmanja – Zadarsko primorje“ te posjeduje ISO certifikate 9001:2008 i 14001:2004.

O uspješnosti tvrtke govore i brojne nominacije za razna priznanja, a između ostalih:

 • «Zlatna kuna» Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Zadar za najuspješnije trgovačko društvo u županiji u kategoriji malih trgovačkih društava – 2003. 
 • Davor Jurjević, Mladi menadžer , Croma – 2004. 
 • Davor Jurjević, Prva hrvatska kuna – 2006.
 • «Zlatna kuna» Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Zadar za najuspješnije trgovačko društvo u županiji u kategoriji srednjih trgovačkih društava – 2007.

Podaci:

 • Naziv tvrtke: Vodoinstalacija d.o.o.
 • Sjedište i adresa: Antuna Barca 3A, HR – 23000 Zadar
 • Upisana u sudski registar kod: Trgovački sud u Zadru, MBS: 060028981
 • OIB: 57403791680
 • Matični broj: 03131947
 • Temeljni kapital: 9.094.700,00 kuna

Transakcijski računi i naziv banke

 • Erste & Steiermärkische Bank d.d. – 2402006 – 1100041808
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. – 2500009 – 1101006669
 • Privredna banka Zagreb d.d. – 2340009 – 1110294241
 • Zagrebačka banka d.d. – 2360000 – 1000000013

Presjednik uprave: Davor Jurjević, dipl.oec